Trainingen

Loading

Online training Bemiddelings- en mediationvaardigheden

– Ken uw eigen stijl in conflicten
– Word een kei in bemiddelen
– Kom tot een win-win oplossing

Overal waar mensen samenwerken en samenleven ontstaan conflicten. Dat hoeft geen probleem te zijn, want conflicten kunnen een positieve invloed hebben. Ze kunnen constructief en prikkelend werken, energie geven en de creativiteit stimuleren. Helaas hebben conflicten vaak een negatieve invloed.
In deze online training leert u op een effectieve manier met conflicten omgaan. Door uw opgedane kennis en vaardigheden kunt u de positieve kanten uit een conflict naar voren halen en kan een conflict meerwaarde bieden in een onderlinge samenwerking.

Resultaat
Na afloop van de online training Bemiddelings- en mediationvaardigheden bent u bekend met de fases in een bemiddelingsproces. Ook heeft u inzicht in uw eigen conflictstijl en kunt u de conflictstijlen van anderen herkennen. U weet welke vaardigheden u in welke fase van het mediationproces kunt inzetten om te de-escaleren en tot een win-win oplossing voor alle partijen te komen.

Online Programma
Deze training bestaat uit vier modules. Per module worden theorie en opdrachten afgewisseld met interactieve online classrooms van 2 uur. In de online classrooms maakt u met de trainer de vertaalslag naar de praktijk en gaat u actief aan de slag in verschillende praktijkoefeningen. De theorie met opdrachten en de online classrooms hebben een duur van respectievelijk 1 uur en 2 uur per module.

Module 1
• Intake
• Theorie en opdrachten:
o Conflicten
o Escalatie
o Communicatie
• Online classroom:
o Basishouding en basisvaardigheden
o Communicatie op drie niveaus
o De-escaleren

Module 2
• Theorie en opdrachten:
o Bemiddeling en mediation
o Conflictdiagnose
• Online classroom:
o Als bemiddelaar in de praktijk
o Do’s en don’t van de bemiddelaar

Module 3
• Theorie en opdrachten:
o Emotie en Interactie in conflict
o Conflictstijlen van Thomas & Kilmann
• Online classroom:
o Omgaan met emoties en weerstand
o Verdieping vaardigheden

Module 4
• Theorie en opdrachten:
o Harvard onderhandelen en bemiddeling
• Online classroom:
o Harvard in de praktijk
o Casus oefening
o Verdiepingsoefening interventies

Datums & Tijden
Tijden sessies: 10.00 – 12.00 uur

– 23,24 maart & 12, 13 april 2021
– 2,3,16 en 18 november 2021
– 13, 14 april en 21, 22 april 2022
– 7, 8 nov en 21,22 nov 2022

PO-punten
12 PO-punten op individuele aanvraag mogelijk.